Verduurzamen eigen woning financieel steeds interessanter

De prijzen van energie zijn afgelopen jaar sterk gestegen. Deskundigen houden er rekening mee dat in de komende jaren de prijzen van gas en olie hoger blijven dan we gewend waren. De kosten van energie maken daardoor een steeds groter deel uit van de woonlasten. Naast de lasten van de hypotheek zijn de lasten van energie steeds belangrijker om een goed beeld te krijgen van de betaalbaarheid van een woning. 

Overheid intensiveert verduurzaming van de woningen

De overheid voert een steeds intensiever beleid om woningen te verduurzamen. Zo heeft het huidige Kabinet het voornemen zowel verhuurders van sociale woningen als commerciële verhuurders te dwingen de door hen verhuurde woningen te verduurzamen zodat de huurders minder hoge energielasten krijgen.

Tegelijkertijd pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor een systeem waar bij het bepalen welk bedrag iemand maximaal kan lenen voor een hypotheek, ook gekeken wordt naar de mate waarin de te financieren woning duurzaam is. Dit leidt er dan toe dat mensen een lager bedrag kunnen lenen voor een slecht geïsoleerde woning dan voor een goed geïsoleerde woning.

Terugverdientijd wordt korter

De huidige ontwikkelingen leiden ertoe dat de terugverdientijd van het treffen van maatregelen voor de verduurzaming van de woning steeds korter wordt. Dat komt natuurlijk op de eerste plaats doordat de traditionele energie steeds duurder wordt. Investeringen in besparingen worden daardoor eerder terugverdiend. Maar doordat er steeds meer mensen hun woning willen verduurzamen, komt er ook steeds meer aanbod van installatiebedrijven en leveranciers van maatregelen waarmee je de woning kan verduurzamen. Ook dit leidt ertoe dat de kosten van verduurzamen kunnen dalen.

Ruime financieringsmogelijkheden

Veel financiële instellingen bieden extra mogelijkheden van financiering aan wanneer je deze financiering wilt gebruiken om jouw woning te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld de bank zijn waarmee je al eerder een hypotheek hebt afgesloten. Maar dat kan ook een andere bank zijn. Daarnaast zijn er inmiddels de nodige subsidieregelingen zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau die het aantrekkelijk maken om nu de eigen woning te verduurzamen.

Afbouw salderingsregeling uitgesteld

Zonnestroom die je bijvoorbeeld via zonnepanelen opwekt kan je voor het energieverbruik van jouw woning gebruiken. Zonnestroom die je niet gebruikt kan je terug leveren aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling leidt ertoe dat je de terug geleverde stroom in mindering mag brengen op je ontvangen stroom.

Lever je meer terug dan je zelf verbruikt, dan krijg je zelfs geld terug. Die regeling wordt aangepast, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2025.

Goed onderzoek bij aankoop belangrijk

Bij de aankoop van een woning wordt het ook steeds belangrijker ook goed onderzoek te doen naar de kosten van energie van de betreffende woning. Veel mensen kijken vooral naar de kosten van rente en aflossing van de lening. Maar ook de kosten van energie behoren tot de vaste lasten. Stijgen die lasten fors dan kan het eindplaatje toch zijn dat de kosten van de woning te hoog worden, waardoor de bewoners de maandelijkse lasten niet kunnen dragen.

Wilt u verduurzamen?

Er zijn meerdere manieren om geld te lenen voor het energiezuiniger maken van uw woning. Wij helpen bij de financiering.

Financieren verduurzamingkan op veel manieren

Wilt u eens kijken wat in uw situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij zijn u graag van dienst.

Verduurzamen eigen woning financieel steeds interessanter
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

drs. Wim van der Kamp

drs. Wim van der Kamp

088 - 020 45 19

Wim is erkend financieel adviseur bij FDC en gespecialiseerd adviseur Duurzaam Wonen. Tevens is hij docent economie / bedrijfseconomie, ondernemerschap & financiële zelfredzaamheid.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.