Estate Planning

Estate Planning‘Estate planning is het beheer van iemand zijn/haar kapitaal en vermogen, met als doel de nalatenschap belastingtechnisch zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen’.

Met andere woorden: met estate planning zo min mogelijk erfbelasting betalen.

Wat valt onder mijn nalatenschap?

Vermogen dat in de nalatenschap valt bestaat uit uw spaargeld, de woning en andere vermogensbestandsdelen. Maar ook uw onderneming valt in de nalatenschap.

Hoe wordt de waarde van de nalatenschap bepaald?

De waarde van een woning wordt bepaald door de WOZ.
De waarde van een verhuurd pand wordt bepaald door de WOZ én de leegwaarde ratio. Hoe zit het met de waardebepaling van auto’s, kunst, effecten of een stuk grond? De waarde voor de belastingdienst is de waarde die u er voor krijgt als u dit zou verkopen.

De waarde van een bedrijf wordt bepaald door een specialist.

Wie zijn mijn erfgenamen?

Wie de erfgenamen zijn is geregeld in de wet. Meestal zijn dit de echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. Is er een testament? Dan staat hierin wie de erfgenamen zijn.

Als er geen testament is, dan bepaalt de wet dus wie de erfgenamen zijn. Dit heet het ‘versterfrecht’ en staat in het Burgerlijk Wetboek Boek 4. De wet verdeelt erfgenamen in 4 groepen. Als iemand in de eerste groep valt, zijn alle personen uit de eerste groep erfgenaam. Als er niemand in de eerste groep valt, is de tweede groep aan de beurt enzovoort.

De groepen zijn:
1. Echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen en kleinkinderen;
2. Ouders, broers en zussen of hun kinderen;
3. Grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten);
4. Overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en –nichten).

Is een erfgenaam overleden? Dan erven de kinderen van de erfgenaam in zijn plaats. Dat geldt als kinderen, broers, zussen, grootouders of overgrootouders eerder zijn overleden, maar wel kinderen hadden.

Als de overledene een echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen had, dan geldt de wettelijke verdeling. Dit houdt in dat de echtgenoot die nog in leven is de hele erfenis krijgt. En dat de echtgenoot geld schuldig is aan de kinderen.

Heeft de overledene een testament? Dan kan hij of zij afwijken van de wettelijke regeling of deze aanvullen. In het testament zijn erfgenamen benoemd. En/of is de wettelijke regeling aangevuld door een executeur te benoemen.

Belastingvrij schenken

Estate Planning heeft als doel de nalatenschap zo voordelig mogelijk over te dragen.
Hoe betaalt u zo weinig mogelijk (erf)belasting? Hoe kunt u gebruik maken van een gunstige overdracht van vermogen? Is belastingvrij schenken mogelijk?

Eerst de tarieven (2022). De tarieven voor de erfbelasting en de schenkbelasting zijn gelijk. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de waarde van de verkrijging én de tariefgroep waarin de ontvanger zit.

Tarief successiewet

van – t/m partners en kinderen kleinkinderen overige verkrijgers
€ 0 – € 130.425 10% 18% 30%
€ 130.425 en meer 20% 36% 40%

Vrijstelling erfbelasting

Vrijstelling erfbelasting (2022)
Partners € 680.645
Invalide kinderen € 64.666
(klein) kinderen € 21.559
Ouders € 51.053
Overige verkrijgers € 2.274

Vrijstelling schenkbelasting (2022)
Kinderen € 5.677
Kinderen (eenmalig) € 27.231
Kinderen (studie) € 56.724
Eigen Woning € 106.671
Overige verkrijgers € 2.274

Estate Planning – 5 oplossingen

De oplossingen zitten bij de vrijstellingen en het voordeel om binnen de laagste tarieven van de belastingschijf te blijven. Hiervoor zijn een aantal oplossingen om erfbelasting te minimaliseren:
1) Gebruik maken van de schenkingsvrijstellingen tijdens het leven van de erflater;
2) Schenken in het laagste tarief;
3) De papierenschenking;
4) Opstellen van een testament;
5) De bedrijfsopvolgingsregeling (als u een onderneming heeft).

Bent u geïnteresseerd om erfbelasting te besparen? Neem contact met ons op voor Estate Planning.

Estate Planning
Aantal stemmen: 9 Gemiddelde score: 4.9

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.