Nieuwbouw hypotheek

U koopt een nieuwbouw woning aan. Voor de aankoop sluit u een hypotheek af. De bouw duurt een jaar. Vanaf de aankoop van de woning (bij de notaris) betaalt u de hypotheeklasten. De woonlasten van uw huidige woning lopen echter ook door. U heeft dubbele woonlasten. Hiervoor heeft u voldoende inkomen óf spaargeld nodig. De bank maakt gebruik van een bouwdepot waaruit de facturen rechtstreeks aan de ondernemer worden betaald. Bij de aankoop van een nieuwbouw woning komen veel verschillende kosten bij kijken die niet altijd even duidelijk zijn. En waar moet u verder nog op letten?

De dubbele woonlasten

Nadat u de koop- aanneemovereenkomst heeft getekend en de hypotheek heeft geregeld, maakt u een afspraak bij de notaris voor de eigendomsoverdracht. De meeste kopers sluiten een annuïtaire of lineaire hypotheek af. De maandlasten bestaan dan uit het aflossingsdeel van de hypotheek én de rente over het opgenomen deel van het bouwdepot.

rekenvoorbeeld
Stel u heeft de aankoop gefinancierd met een annuïtaire hypotheek van € 300.000,-. De betaling van de bouwgrond en de eerste termijn van de bouw is € 100.000.
Dan gaat u de eerste maand € 772,- bruto hypotheeklast betalen.
Als u pas na één jaar kunt verhuizen, betaalt u totaal € 9.264,- extra aan woonlasten.

Adviesgesprek aanvragenHet eerste kennismakingsgesprek is voor onze kosten en geheel vrijblijvend

Het bouwdepot

Het bouwdepot is een soort spaarrekening waarop de verbouwingskosten zijn gereserveerd. De verbouwingskosten worden door de bank rechtstreeks aan de bouwer overgemaakt. Hiervoor stuurt u de bouwnota’s naar de bank. De rente op het bouwdepot is vaak lager dan de rente die u betaalt voor de hypotheek. De rente over het bouwdepot wordt bijgeschreven op de depotrekening of overgemaakt naar uw gewone bankrekening. Met het oog op de dubbele woonlasten is het van belang dit goed uit te zoeken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De kosten bij nieuwbouw

Hier onder een voorbeeld van de kosten bij nieuwbouw. Let op! De kosten zijn een indicatie.

De grond € 100.000
De aanneemovereenkomst € 200.000
Het meerwerk (bijvoorbeeld badkamer en keuken) €   30.000
Bouwrente* €     2.500
Af- en of aansluiting op de openbare nutsvoorzieningen €     1.000
De financieringskosten (advies, notaris)** €     3.000
Totale financieringsbehoefte € 336.500

*Dit is de rente die verschuldigd is aan de bouwer.

**Bij V.O.N. worden de kosten m.b.t. de aankoop betaald door de verkoper.                                                                                                                    

De bank financiert 100% van deze kosten (behalve de financieringskosten). Met andere woorden: U dient de financieringskosten uit uw spaargeld te voldoen.

Adviesgesprek aanvragenHet eerste kennismakingsgesprek is voor onze kosten en geheel vrijblijvend

Aandachtspunten bij nieuwbouw

  • Is er een Vereniging van Eigenaren? De VvE dient het belang van de kopers. De vereniging kan ervoor zorg dragen dat de afspraken met de aannemer goed worden nageleefd.
  • Is er een verzekering/ garantie afbouw woning? Een waarborgcertificaat, een insolventieverzekering of afbouwgarantie zorgen ervoor dat, als de aannemer failliet gaat, de woning wordt afgebouwd zonder bijkomende kosten,
  • Vindt er tijdens de bouw een bouwkundige keuring plaats? Het is raadzaam om een nieuwbouw woning tijdens de bouw periodiek aan een keuring te onderwerpen, waardoor de woning volgens afspraak wordt opgeleverd
  • Moeten er veel herstelwerkzaamheden worden verricht? U kunt gebruik maken van de ‘vijfprocentsregeling’. Daarmee wordt het bouwbedrijf onder druk gezet om de herstelwerkzaamheden op tijd af te ronden. U moet dan 5% van de aanneemsom bij de notaris in depot storten. De ondernemer dient binnen 3 maanden de herstelwerkzaamheden te hebben uitgevoerd. Indien dit niet het geval is, wordt die 5% bij de notaris in depot gehouden.
  • Als er binnen 6 maanden na de oplevering gebreken boven water komen, moet het bouwbedrijf deze alsnog herstellen. Daarna blijft de aannemer nog 5 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken (dit zijn gebreken die u bij de overdracht niet kon ontdekken).
Nieuwbouw hypotheek
Aantal stemmen: 12 Gemiddelde score: 1

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.