Scheiden en alimentatie

Partneralimentatie

Hoe wordt partneralimentatie berekend? Heb ik recht op partneralimentatie? Hoe lang moet ik partneralimentatie betalen? Kan ik nog wel een hypotheek afsluiten indien ik partneralimentatie dien te betalen? Als mijn ex-partner komt te overlijden, vervalt de partneralimentatie, wat dan? Ik krijg partneralimentatie, kan ik op basis van deze inkomsten een hypotheek aanvragen? Stel mijn inkomen daalt na de scheiding, moet ik dan partneralimentatie blijven betalen?

Indien u na de scheiding te weinig geld heeft om van te leven, kunt u alimentatie krijgen. Uw ex-partner betaalt dan elke maand een bedrag. Net zoals bij kinderalimentatie, kunt u in onderling overleg hierover afspraken maken. Als uitgangspunt kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het netto inkomen van een ieder na de scheiding.
Mocht u er onderling niet uitkomen of mocht u een richtlijn wensen, dan kunnen wij een partneralimentatieberekening voor u maken. Behalve de hoogte van de partneralimentatie, zal ook op basis van de wettelijke normen gekeken worden naar de duur van de partneralimentatie.

Nadat er overeenstemming is over de hoogte en de duur van de partneralimentatie, zullen er afspraken gemaakt dienen te worden indien zich in de toekomst wezenlijke wijzigingen voordoen in de persoonlijke of financiële omstandigheden van een van u beiden.
Indien u partneralimentatie gaat ontvangen, zullen wij ook kijken of er mogelijkheden zijn tot woningbehoud of aankoop van een andere woning.

Indien u partneralimentatie gaat betalen, bepalen wij tevens voor u of wat de mogelijkheden tot woningbehoud of aankoop van een andere woning zijn.

Kinderalimentatie

Hoe gaan we de kosten van de kinderen betalen? Wie betaalt wat? Hoe wordt de kinderalimentatie berekent? Is het betalen van kinderalimentatie verplicht?
Naast de afspraken over de zorg- en opvoedingstaken van uw kinderen , dient u ook afspraken te maken over de kosten van uw kinderen na de scheiding. Wettelijk bent u verplicht de kosten van de verzorging en opvoeding van uw kinderen tot de leeftijd van 21 jaar te betalen.

In principe geldt dat u in onderling overleg hierover afspraken mag maken. Indien bijvoorbeeld uw kinderen volledig bij u wonen, dan betaalt uw ex-partner kinderalimentatie aan u. Het bedrag wat u afspreekt dient wel redelijk te zijn. Maar wat is redelijk?

Vaak wordt er een kinderalimentatieberekening gemaakt die gebaseerd is op de zogenaamde “Tremanormen”. In deze berekening houden wij ook rekening met de kinderbijslag. De kosten van uw kinderen worden na de scheiding tussen u beiden verdeeld naar rato van uw inkomen. Hierbij wordt ook gekeken hoeveel dagen van de week uw kind bij u verblijft. Wij zullen de berekening voor de kinderalimentatie voor u opstellen en ook met u beiden bespreken. Vervolgens kunt u samen de definitieve hoogte van de kinderalimentatie bepalen.

Scheiden en alimentatie
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.