Scheiden en pensioen

Verevenen van pensioen na scheiden

Bij het verdelen van het pensioen moet u onderscheid maken tussen het opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verevend bij echtscheiding. Deze wet geldt als u gehuwd of geregistreerd partner bent. Pensioenverevening wil zeggen dat het ouderdomspensioen verdeeld moet worden. Het pensioenfonds betaalt te zijner tijd het pensioen aan de echtgenoten.

Verevening van pensioen bij samenwonenden

Bent u samenwonend? Dan geldt deze Wet niet voor u. U kunt wel afspreken het pensioen te verevenen. Deze afspraak legt u vast in het convenant. Onze scheidingsdeskundige helpt u het convenant op te stellen.

U spreekt in het scheidingsconvenant af óf en hoe u het pensioen gaat verevenen. U kunt ook afspreken om een zelfstandig recht te krijgen op de pensioenaanspraken. Bij de uitbetaling van het pensioen, geeft dit een voordeel. Hoe u dit regelt? Vraag het onze scheidingsdeskundige.

Wat gebeurt er met verevend pensioen bij overlijden?

Wat gebeurt er met het verevende pensioen als de partner overlijdt? En wat als de ontvanger overlijdt?

De Pensioenwet (PW) regelt het Nabestaandenpensioen. De ex-partner heeft recht op de helft van het opgebouwde nabestaandenpensioen op het moment van scheiding. De opbouwperiode start dus voor het huwelijk of samenwonen.

Deze Wet geldt voor gehuwden en geregistreerde partners, maar ook voor samenwoners. Een harde eis is dat de partner staat geregistreerd bij het pensioenfonds.

Let op! Als het nabestaandenpensioen is verzekerd op basis van risicodekking (er wordt geen waarde opgebouwd), dan komt u geen nabestaandenpensioen toe (er is immers geen waarde opgebouwd).

Lijfrente en scheiden

Een lijfrenteproduct (verzekering of bancair) wordt in privé afgesloten en is een aanvulling op het pensioen van de overheid (AOW) en werkgever (pensioen). Een lijfrente heeft een bepaalde waarde. Deze waarde moet bij de gemeenschap van goederen worden opgeteld en verdeeld worden. Vaak wordt de polis toebedeeld aan de verzekeringsnemer.
Bij de verdeling wordt rekening gehouden met het feit dat op het moment van uitkeren van de lijfrente, deze uitkering belast is. De waarde van de polis wordt daarom verminderd met een latente belastingclaim (vaak 30%).

Het is ook mogelijk de polis om te zetten naar de andere partner. Hiervoor zijn wel een aantal voorwaarden en fiscale regels.

Maakt het uit of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden? Of heeft u andere vragen? Laat u adviseren.

Adviesgesprek aanvragenHet eerste kennismakingsgesprek is voor onze kosten en geheel vrijblijvend
Scheiden en pensioen
Aantal stemmen: 7 Gemiddelde score: 5

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.