Helpt de rechtsbijstandverzekering bij een conflict met school?

Er is dit jaar veel media-aandacht geweest voor zaken waarin ouders of leerlingen hun school aanklaagden vanwege vermeend onrecht. In sommige gevallen gebeurde dat na langlopend conflict waarin alle ‘normale’ manieren van overleg al geprobeerd waren, maar helaas lijkt het ook een trend om direct de media of de juristen erbij te halen, zonder zelfs maar eerst met de school te praten.

Wat levert een ‘gelijk krijgen’ op en wat kost het?
Los van een waardeoordeel over het nemen van juridische maatregelen, kunnen we kijken naar of het wel zin heeft om die te nemen.

Een juridisch conflict is bijna altijd ook een persoonlijk conflict. De gevolgen zijn niet alleen op papier maar ook in de sfeer op school, werk of de buurt – ongeacht wie er gelijk krijgt en ongeacht of de zaak uiteindelijk voor de rechter komt.

Hier geldt de oude uitdrukking: bezint eer ge begint! Bedenk u wat het nemen van stappen u en met name ook uw kind zal kosten, tegenover wat het kan opleveren. En neem daarbij zeker als het om kinderen gaat de sociale en psychologische factoren mee in de weging.

 • Is het een verstoorde relatie met de betreffende persoon/instantie waard?
 • Is juridische actie in het beste belang van uw kind?
 • Zijn er nog andere manieren om het conflict te beëindigen of op te lossen?
 • Is het de tijd & energie die het u gaat kosten waard?
 • Wat levert ‘gelijk krijgen’ u werkelijk op?
 • Is de andere partij werkelijk verwijtbaar, of zijn zij zelf ook gebonden aan regels en wetten waardoor zij u niet kunnen helpen? Met wie is werkelijk uw conflict?
 • Bent u bereid zowel uw gelijk als uw ongelijk te accepteren?

Juristen, instellingen die opkomen voor ouders, en scholen zijn het er eigenlijk over eens dat een rechtszaak altijd de laatste stap moeten zijn. Er zijn bijna altijd andere oplossingen te vinden.

Probeer eerst dit

 1. Lees de school- of studiegids goed om uw rechten en plichten en die van school te kennen.
 2. Praat met de leerkracht of directie over het probleem.
  (Vindt u praten moeilijk? Schrijf dan een brief of neem iemand mee die u vertrouwt en die u ondersteunt.)
 3. Zoek uit of er een klachtencommissie op school is en probeer die in te schakelen als overleg met directie niets oplevert.
 4. Maak de afweging of juridische stappen in beste belang van uw kind zijn.
 5. Schakel pas daarna juridische hulp in.

Tijdig advies kan erger conflict vermijden

Dit gezegd hebbende willen we wel waarschuwen om bij twijfel wél op tijd juridisch advies in te winnen. Zonder dat er gelijk ook contact met de school opgenomen wordt, en voordat de spanning onderling zó hoog oploopt dat een rechtsgang nog de enige oplossing is, kunt u uw probleem bespreken met bijvoorbeeld onze juridische helpdesk.

Zij kunnen op maat advies geven over welke route u kunt bewandelen en welke middelen u nog kunt inzetten. Als een soort mediator kunnen ze u begeleiden of eenmalig advies geven.

De Lancyr juridische helpdesk maakt deel uit van de gratis service bij onze Lancyr rechtsbijstandverzekering. U bent gedekt voor conflicten met school onder de module ‘consument’ van deze rechtsbijstandverzekering.

Rechtsbijstandverzekering online afsluiten

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Alison Wester

Alison Wester

088 - 020 4520

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.