Belastingvrij schenken 2020

Belastingvrij schenken en schenkingsvrijstelling 2020

Belastingvrij schenken aan uw kinderen in 2020 heeft een aantal voordelen. Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft het ook belastingvoordeel. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken in 2020? De Regering heeft besloten om de schenkingsvrijstelling in 2020 te verhogen tot 103.643 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning. In 2013 en 2014 werd deze schenkingsvrijstelling als tijdelijke maatregel ingevoerd en per 1 januari 2015 weer afgeschaft en in 2017 toch weer geïntroduceerd.

In 2021 kunt u opnieuw belastingvrij schenken, of eerder schenkingen ophogen! Klik hier voor ons artikel over belastingvrij schenken in 2021:

Belastingvrij schenken 2021hoeveel mag u weggeven?

Belastingvrij schenken in 2020

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 103.643 euro voor schenkingen voor de eigen woning is met ingang van 2017 opnieuw ingevoerd en blijft ook in 2020. De spelregels van de schenkingsvrijstelling 2020 zijn eenvoudig.

Deze belastingvrije schenking in 2020 moet worden gebruikt voor:

  • de verwerving of verbouwing van een eigen woning;
  • de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
  • de aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek) of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde.

Hulp nodig? Onze adviseurs helpen u graag. Maak vrijblijvend een afspraak.

Adviesgesprek aanvragenHet eerste kennismakingsgesprek is voor onze kosten en geheel vrijblijvend

 

Relatie tot schenker 2018 2019 2020
Kinderen € 5.363 € 5.428 € 5.515
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) € 25.731 € 26.040 € 26.457
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor een studie.
€ 53.602 € 54.246 € 55.114
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor kopen / verbeteren woning.
€ 100.800 € 102.010 € 103.643
Overige relaties (kleinkinderen, zussen, broers, etc…) € 2.147 € 2.173 € 2.208

Belastingvrij schenken 2020 vs de oude regeling

Een belangrijk verschil met de oude regeling van voor 2017 is dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor schenkingen in verband met de eigen woning niet beperkt is tot schenkingen van ouders aan kinderen.

Wel geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn (of in elk geval de partner van de ontvanger). Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verruimde schenkingsvrijstelling onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut.

Daarnaast is het ook mogelijk de schenking in 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40e levensjaar te zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking in 2020 aan een kind van € 103.643 een bedrag van € 26.457 vrij worden besteed. Bijvoorbeeld: een auto, een vakantie of tuinaanleg. Het resterende bedrag moet wel worden besteed aan de eigen woning. Het schenkingsbedrag van € 26.457 is de algemene eenmalige vrijstelling voor kinderen.

Heeft u in 2015 of in 2016 gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling? Voor u heeft de regering een regeling gemaakt (overgangsrecht) waardoor u in 2018, 2019 en 2020 een aanvullende vrijgestelde schenking kunt doen. Op deze manier kunt u alsnog van de verruiming van de vrijstelling profiteren. Hieronder kunt u lezen hoe de regeling werkt.

Belastingvrij schenken in 2020 en overgangsrecht

In 2020 zijn in sommige gevallen het overgangsrecht vervallen. Dit houdt in dat ontvangen schenkingen in het verleden geen resterende vrijstelling in 2020 geeft. Wij adviseren u de website van de belastingdienst te bezoeken voor meer informatie.

Gebruikmaken van belastingvrij schenken in 2020?

Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. belastingvrij schenken 2019U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vreemd vermogen in eigen vermogen plaatsvindt op het niveau van de ontvanger van de schenking (vaak uw kinderen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze financieel adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Belastingvrij schenken: De oude regeling van voor 2017

Schenken kent een aantal vrijstellingen waardoor de ontvanger (vaak uw kinderen of kleinkinderen) geen belasting hoeft te betalen. In de eerste plaats is er de reguliere jaarlijkse vrijstelling van 2.208 euro (in 2020). Het maakt dan niet uit aan wie u schenkt. Daarnaast geldt een aantal vrijstellingen specifiek voor schenkingen van ouders aan hun kinderen. Een daarvan is de verhoogde vrijstelling van 55.114 euro (in 2020). Er geldt dan wel een aantal spelregels.

  • Het geld moet worden gebruikt voor de eigen woning of voor de studie van uw kinderen.
  • De vrijstelling geldt alleen voor schenkingen aan uw kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar.
  • Een kind kan maar één keer van de vrijstelling gebruikmaken.
  • De studie moet minimaal € 20.000 kosten.

Bent u van plan om een schenking in 2020 te doen en wilt u weten wat voor u het meest voordelig is? Neem dan contact op met één van onze adviseurs

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2402-2020

Belastingvrij schenken 2020
Aantal stemmen: 69 Gemiddelde score: 4

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.