Belastingvrij schenken 2021

Belastingvrij schenken en schenkingsvrijstelling 2021

Naast het zien van de dankbare gezichten, geeft belastingvrij schenken aan uw kinderen ook belastingvoordeel. Belastingvrij schenken in 2021 heeft een aantal voordelen. Hoe lager de uiteindelijke erfenis, hoe minder erfbelasting. Maar hoeveel kunt u belastingvrij schenken in 2021? De regering heeft besloten om de schenkingsvrijstelling in 2021 te verhogen tot 105.302 euro, mits de schenking verband houdt met de eigen woning.

Belastingvrij schenken in 2021

De eenmalig verhoogde vrijstelling van 105.302 euro voor schenkingen voor de eigen woning is vanaf 2017 opnieuw ingevoerd en blijft ook in 2021. In het nieuwe regeerakkoord staat dat deze vanaf 2024 wordt afgeschaft.

De spelregels van de schenkingsvrijstelling 2021 zijn eenvoudig.
Deze belastingvrije schenking moet worden gebruikt voor:

• aankoop of verbouwing van een eigen woning;
• de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning;
• de aflossing van de hypotheek (of een restschuld ontstaan na verkoop van een woning van de begiftigde).

Let op! Om gebruik te kunnen maken van de verhoogde vrijstelling, moet uw kind (of zijn/haar partner) tussen de 18 en 40 jaar zijn. En uw kind heeft niet eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling van een schenking.

De bedragen voor 2021 zijn inclusief de tijdelijke ‘corona-verhoging’ van € 1.000. Het idee achter deze tijdelijke extra verhoging is om te stimuleren dat mensen op deze manier noodlijdende ondernemers extra helpen.

Relatie tot schenker 2019 2020 2021
Kinderen € 5.428 € 5.515 € 6.604
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) € 26.040 € 26.457 € 26.881
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor een studie.
€ 54.246 € 55.114 € 55.996
Kinderen 18 tot 40 jaar (eenmalig) op voorwaarde dat schenking
gebruikt wordt voor kopen / verbeteren woning.
€ 102.010 € 103.643 € 105.302
Overige relaties (kleinkinderen, zussen, broers, etc…) € 2.173 € 2.208 € 3.204

Belastingvrij schenken 2021

Het bedrag van de verruimde schenkingsvrijstelling mag onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. En de schenking in 2 of 3 jaarlijkse termijnen te voldoen. De laatste termijn moet wel voor het 40e levensjaar van de ontvanger zijn gestort.

Overigens mag bij een schenking in 2021 van € 105.302 een bedrag van € 26.881 vrij worden besteed. Dat is het bedrag van de eenmalige algemene vrijstelling voor kinderen. Dit bedrag mag uw kind bijvoorbeeld voor een auto, een vakantie of tuinaanleg gebruiken. Het resterende bedrag moet wel worden besteed aan de eigen woning.

De eenmalige verhoogde vrijstelling ten behoeve van de Eigen Woning, kan ook worden gebruikt als de schenker iemand anders is.

Voor de eenmalige schenking geldt dat de ontvanger aangifte schenkbelasting moet doen (dit geldt niet voor de jaarlijkse schenkingen).

Belastingvrij schenken in 2021 en al eerder een schenking ontvangen?

Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling voor de Eigen Woning, maar heeft u of uw partner al eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt van dezelfde schenker? Dan heeft u soms nog recht op een deel van de vrijstelling.

De laatste jaren zijn er veel verschillende regelingen geweest met verschillende bedragen per regeling. Dus zelfs als u in het verleden al eens een eenmalige schenking heeft ontvangen, kan het zijn dat er nog ruimte is voor een aanvullende schenking. Wat de bedragen precies zijn en zijn geweest kunt u terugvinden op de website van de belastingdienst.

 

Gebruikmaken van belastingvrij schenken in 2021?

belastingvrij schenken 2021Het lijkt in veel gevallen aantrekkelijk om van de verhoogde vrijstelling gebruik te maken. U moet er echter op bedacht zijn dat door de schenking in feite een omzetting van vermogen plaatsvindt naar de ontvanger van de schenking (voor uw kind is dat een omzetting van vreemd vermogen naar eigen vermogen), met de daarbij behorende fiscale gevolgen.

Uw kind heeft door de schenking minder schuld en meer bezit. Dit heeft gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek. Daar staat aan de andere kant weer tegenover dat u zelf minder belasting hoeft te betalen in box 3. Uw kind zal (uiteindelijk) minder erfbelasting betalen (wij gaan er voor het gemak vanuit dat uw kind ook erfgenaam is).

Het is raadzaam om de fiscale aandachtspunten in rekening te nemen als u ervoor kiest om gebruik te maken van de extra verhoogde vrijstelling voor belastingvrij schenken. Onze financieel adviseurs kunnen u bijstaan bij uw keuze en u verder adviseren.

Schenk-leenconstructie

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is er een jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.604 (2021, van ouders naar kind). U kunt deze vrijstelling ook gebruiken om hypotheeklasten van een lening verstrekt aan uw kind, te schenken.

Hierbij leent u dus geld uit aan uw kind. Wordt de lening verstrekt voor de Eigen Woning? En voldoet deze aan de fiscale eisen? Dan is de rente fiscaal aftrekbaar voor de geldnemer. Voor de geldnemer heeft deze constructie grote voordelen.

De schenk-leenconstructie kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de eenmalige schenkingsvrijstelling voor de Eigen Woning al is verbruikt. Het voordeel ten opzichte van een schenking is dat de lening in principe wordt terugbetaald.

Het is mogelijk om de schenk-leenconstructie te gebruiken bovenop een hypothecaire lening van een bank, Er zijn banken die de schenk-leenconstructie als kosten neutraal zien. Hierdoor heeft u meer financiële middelen om een woning aan te kopen.

Laat u goed informeren door een fiscalist en financieel adviseur.

Papierenschenking

Het is mogelijk om geld te schenken op papier. U doet dit als u de liquide middelen nu niet heeft. Of omdat het geld ‘vastzit’ in uw woning. De voorwaarden zijn:

1) De schenking moet door een notaris worden vastgelegd;
2) Over de schenking moet elk jaar minstens 6% rente worden betaald. U moet deze rente betalen, omdat de schenking op papier wordt gezien als een schuld.

Het voordeel van deze schenking is dat uw nalatenschap wordt verlaagd door de schenking zelf, maar ook door de jaarlijkse rentebetalingen.

Let op! de ontvanger betaalt schenkbelasting over de papierenschenking, maar verlaagt de erfenis en dus de erfbelasting. Laat u goed adviseren door een notaris.

Sparen voor uw (klein)kind

Wilt u liever zelf beschikking houden over het geld dat u aan uw (klein)kind wilt schenken? Dan kunt u ook een rekening openen op naam van uw (klein)kind en op die manier sparen voor uw (klein)kind. Op deze manier betalen kinderen later minder erfbelasting.

Vaak openen ouders of opa’s en oma’s een rekening voor een (klein)kind zodat het kind in de toekomst een gespaard bedrag heeft om bijvoorbeeld een studie van te betalen of als eigen geld in te brengen voor een koopwoning. Voor de belastingdienst is sparen hetzelfde als schenken, dus u dient ook in deze vorm rekening te houden met het jaarlijks vrijgestelde bedrag.

Het beste alternatief voor sparen

Spaarrekeningen leveren momenteel helaas weinig tot geen rentevoordeel meer op, dus naast besparing op erfbelasting is hiermee weinig winst te behalen. En dat is toch zonde, zeker voor een lange termijn spaardoel.

Een mogelijk alternatief om te sparen voor uw (klein)kind en gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling, is door gebruik te maken van investeren met zekerheid. Via FDC Funding kunt u op een veilige manier investeren en een rente ontvangen van 2,25 tot 6,5% voor 1, 5 of 10 jaar vast. Voor meer informatie over de investeringsmogelijkheden en -looptijden verwijzen wij u naar onze website www.fdcfunding.nl.

Belastingvrij schenken 2021
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

drs. Wim van der Kamp

drs. Wim van der Kamp

088 - 020 45 19

Wim is erkend financieel adviseur bij FDC en gespecialiseerd adviseur Duurzaam Wonen. Tevens is hij docent economie / bedrijfseconomie, ondernemerschap & financiële zelfredzaamheid.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.