Vervroegd uw hypotheek aflossen met een kapitaalverzekering

Kapitaalverzekering Eigen Woning

Per 1 april 2017 is er een maatregel in werking getreden op het gebied van kapitaalverzekeringen. De zogenaamde tijdklemmen vervallen voor de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), de Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en het Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW). Wat houdt dat nu precies in? We leggen het u uit.kew niet gebruiken voor aflossingsvrije hypotheek

Binnen een KEW, SEW of BEW bouwt u fiscaal vriendelijk kapitaal op door middel van rente en/of rendement. Over het gespaarde bedrag binnen deze kapitaalverzekering hoeft u geen belasting te betalen. Ook niet over het rendement of rentevoordeel wat u behaalde.

Rekenvoorbeeld

Hier zat wel een aantal regels aan verbonden. Het rentebestanddeel in de uitkering van een KEW, SEW en BEW is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan:

  • € 36.900, als er minimaal 15 jaar premie is gestort (lage uitkeringsvrijstelling)
  • € 162.500, als er minimaal 20 jaar premie is gestort (hoge uitkeringsvrijstelling)

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen gold dus dat er gedurende een aantal jaren (15 of 20 jaar) premie moet zijn betaald. Deze periode wordt de tijdklem genoemd.

In een aantal bijzondere situaties werd deze tijdklem al losgelaten. Dit was het geval bij echtscheiding, verkoop van een woning met restschuld en als er sprake was van schuldsanering.

Vanaf april 2017 zijn deze tijdklemmen volledig vervallen en bent u dus niet meer gebonden aan de minimale termijn van 15 of 20 jaar premiebetaling. Voorwaarde is wel dat de KEW, SEW of BEW zoveel mogelijk moet worden gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Heeft u nog een polis van voor 1992 (voor Brede Herwaardering), dan vervallen ook daarvoor de tijdklemmen, maar geldt dat de uitkering niet verplicht moet worden gebruikt voor het aflossen van de hypotheek.

Gedeeltelijke afkoop niet meer mogelijk

Onder het eerdere besluit dat in een aantal bijzondere situaties afkoop toeliet binnen de 15 of 20 jaar, was het ook toegestaan om slechts een gedeelte van de polis af te kopen en de rest door te laten lopen. Dit is onder deze nieuwe wettelijke regeling niet meer mogelijk. Als u de polis wilt gebruiken, zult u deze in zijn geheel moeten afkopen.

Heeft u na het aflossen van (een deel van) uw hypotheek nog geld uit de KEW, SEW of BEW over, dan moet u inkomstenbelasting betalen over het rentebestanddeel in (het restant van) de uitkering. U mag de afkoop van de polis ook gebruiken voor een verbouwing van de woning.

Is het afkopen van een kapitaalverzekering een goed idee?

Het kan in sommige gevallen interessant zijn om een KEW, BEW of SEW eerder te laten uitkeren. Door voor een vroegere uitkering te kiezen, kan het zijn dat u in de toekomst belasting bespaart, omdat de uitkering dan nog niet boven de hoogte van uw hypotheek uitkomt.

Dat de mogelijkheid om af te kopen bestaat, wil niet zeggen dat dit verstandig is om te doen. Misschien heeft uw polis wel een zeer gunstig rendement of wil uw bank/verzekeraar niet meewerken aan een afkoop, of moet u een boete betalen als u eerder afkoopt of uw hypotheek eerder wil aflossen. Sommige kapitaalverzekeringen bouwen het meeste rendement pas op aan het einde van de looptijd, omdat er allerlei kosten in rekening zijn gebracht in de eerste jaren dat de polis liep. Dan zou het zonde zijn om de polis vervroegd af te kopen.

Wij raden u aan om eerst contact met ons op te nemen voordat u het besluit neemt uw KEW, BEW of SEW vervroegd af te kopen.

Vervroegd uw hypotheek aflossen met een kapitaalverzekering
Aantal stemmen: 16 Gemiddelde score: 4.8

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.