Kan ik in de woning blijven wonen?

Scheiden en de eigen woning

Als u heeft besloten te gaan scheiden, is een belangrijke vraag: Wat te doen met de eigen woning?

Hoe moet het met het huis?

Er zijn een aantal mogelijkheden. De belangrijkste: Wie blijft er in de woning wonen?
Als u kinderen heeft, speelt het belang mee om de woning te behouden voor de kinderen.
Als u in de woning blijft wonen, dan kunt u afspreken om de vertrekkende partner de helft van de overwaarde mee te geven. Dit is de waarde van de woning minus de hypotheekschuld. En dit bedrag wordt door twee gedeeld. Uiteraard wordt een eventuele onderwaarde ook door twee gedeeld. De bepaling van de waarde van de woning en ook het wel of niet meegeven van een deel van de overwaarde is een afspraak tussen de partners. Uitgangspunt hierbij zijn de afspraken welke u heeft gemaakt bij aanvang of tijdens de relatie.

De definitieve afspraken legt u vervolgens vast in een convenant en akte van verdeling. Deze documenten zijn belangrijk voor de volgende stap.

Kan ik in de woning blijven wonen? Kan ik de hypotheek dragen?

Dit is afhankelijk van uw inkomen EN wat u heeft afgesproken in het convenant. In het convenant staat of u partneralimentatie ontvangt (of moet betalen). De partneralimentatie die u ontvangt, kan worden meegenomen bij uw andere inkomen. Dit is gunstig, als u de hypotheek (en de woning) alleen op uw naam wilt zetten. De kinderalimentatie wordt niet gezien als inkomen voor de hypotheekverstrekking.

Op het moment dat u het verzoek bij de bank gaat indienen om de hypotheek alleen op uw naam te zetten, valt u onder de beheertoetsen van de geldverstrekker. Dit zijn soepelere toetsen dan toen u uw woning aankocht. Waarom zijn deze soepeler zijn? U houdt dezelfde woning en betaalt al een periode de maandelijkse hypotheeklasten. EN: Geldverstrekkers zien het maatschappelijk belang om de woning te behouden voor het welzijn van de kinderen.

Wat speelt er nog meer bij scheiden en de woning?

De inboedel moet verdeeld worden. U heeft recht op 50% van de gezamenlijke inboedel. Dit zijn spullen rond en in het huis die van u samen zijn. Persoonlijke spullen zoals sieraden vallen niet onder de gezamenlijk inboedel. Deze blijven van de eigenaar.
De ex-partner moet haar of zijn verhuizing doorgeven aan de gemeente waar zij of hij gaat wonen. De termijn voor het doorgeven van de verhuizing is van 4 weken voor de verhuizing tot uiterlijk 5 dagen nadat het adres is veranderd.

Vanaf het moment dat de vertrekkende partner de woning verlaat, mag zij of hij de hypotheekrente nog 2 jaar fiscaal aftrekken. Uiteraard alleen zijn deel van de rente (vaak is dit 50%). De vertrekkende partner moet dan wel zelf de rente betalen. Er zijn een aantal haken en ogen aan dit fiscale deel van Scheiden en Woning. Laat u goed adviseren.

Scheiden en overlijden

U blijft achter met de kinderen en een belangrijk onderdeel van uw inkomen is de alimentatie. Dan overlijdt uw ex-partner. Wat gebeurt er met uw inkomen?
En hoe zit het met de erfenis van uw ex? U bent geen erfgenaam meer. Maar uw kinderen?
Laat u goed adviseren door een scheidingsdeskundige.

Indien uw ex-partner overlijdt, heeft u misschien recht op een nabestaandenpensioen. Daarnaast kan de partner en kinderalimentatie wegvallen. Dit zijn belangrijke financiële vragen.

Is het verstandig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten op het leven van uw ex-partner? U sluit de verzekering af en betaalt de premies. Laat u adviseren door onze scheidingsdeskundige.

Scheiden en verzekeringen

De verzekeringsnemer is degene die de verzekering aangaat met de verzekeraar. Indien u de verzekering wilt wijzigen of stopzetten, is de verzekeringsnemer degene die hiervoor moet tekenen. En als u dat bent met uw ex-partner, zijn er dus 2 handtekeningen nodig.
Ons advies is om een goede inventarisatie te maken van alle verzekeringen. Het stopzetten of wijzigen regelt u gelijk bij de scheiding. Dit voorkomt dat u ná de scheiding nog om een handtekening moet vragen om de verzekering stop te zetten.

Als u de levensverzekering wilt laten doorlopen, let op dan op de begunstiging. Als op de polis de naam staat van uw ex, dient u dit aan te passen. Een standaard begunstiging hoeft u niet aan te passen.

Kan ik in de woning blijven wonen?
Aantal stemmen: 1 Gemiddelde score: 5

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Steven Morenc FFP

Steven Morenc FFP

088 020 4520

Steven is gecertificeerd Financieel Planner (FFP/CFP) en heeft als specialisatie zakelijke vastgoedfinancieringen en estate planning.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.