Hebt u een pensioenbreuk?

Het woord pensioenbreuk is een veelgebruikte term. Maar wat wordt nu precies verstaan onder een pensioenbreuk en hoe kunt u deze breuk genezen?

Een pensioenbreuk treedt op als u door het wisselen van baan of door een veranderde situatie bij de werkgever over moet stappen naar een andere pensioenregeling. De pensioenbreuk is meestal nadelig voor u als werknemer, omdat het uitgestelde pensioen van de eerste werkgever over het salaris bij vertrek wordt berekend. Bij het vaststellen of er sprake is van een pensioenbreuk dient er eigenlijk te worden gekeken wat het in het vooruitzicht gestelde pensioen was bij uw oude werkgever. Dit bedrag dient vervolgens te worden vergeleken met het in het vooruitzicht gestelde pensioen bij uw nieuwe werkgever vermeerderd met het opgebouwde pensioen bij uw oude werkgever. Is dit laatste lager, dan dienen de alarmbellen te gaan rinkelen. Het te verwachten pensioen is namelijk door het wijzigen van werkkring verlaagd. Uiteraard betreft het hier slechts een globale indicatie. Er dient namelijk ook rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld carrièreontwikkelingen.

Praktijkvoorbeeld

Even een voorbeeld om het voorgaande te verduidelijken. Stel, u bent 35 jaar, gehuwd en hebt twee kinderen. U bent tien jaar geleden in dienst getreden bij werkgever X. Uw bedrijf kent een zogeheten eindloonregeling (hoogte pensioen is afhankelijk van het laatst verdiende salaris). Uw pensioenleeftijd bedraagt 65 jaar en uw huidige salaris 30.000 euro bruto per jaar.

Indien u tot medio 2037 blijft werken voor uw huidige werkgever en uw salaris zou niet meer stijgen, dan kunt u een pensioen tegemoet zien van ongeveer € 12.600. Dit bedrag komt als volgt tot stand: uw pensioengevend salaris bedraagt € 30.000. U mag echter slechts pensioen opbouwen over € 18.000. Het verschil van € 12.000 is de AOW-franchise. Aangezien er vanuit wordt gegaan dat u vanaf 65 jaar ook AOW ontvangt, mag u over dit bedrag geen pensioen opbouwen. Deze franchise kan per pensioenregeling verschillen, hoe hoger des te slechter voor u! In de meeste regelingen bouwt u 1,75 procent per jaar op. In totaal bent u veertig jaar in dienst geweest 40 x 1,75% = 70% x € 18.000 is € 12.600. Bovenop dit bedrag ontvangt u AOW (op dit moment een bedrag van ruim € 8.000 voor gehuwden en ruim € 11.000 voor samenwoners). In totaal kunt u dus een bedrag tegemoet zien van circa € 21.000 bruto per jaar, levenslang.

Na tien jaar trouwe dienst wordt u op een dag benaderd door een headhunter en kunt u een prachtige carrièremove maken. Bij bedrijf Y kunt u namelijk 35 mille gaan verdienen. Vijftien jaar later houdt u het voor gezien en maakt u een laatste stap naar bedrijf Z. Uw jaarsalaris daar € 45.000 bruto per jaar. Uitgaande van twee keer wisselen van werkgever, ziet uw pensioenopbouw er als volgt uit (gemakshalve gaan we uit van dezelfde pensioenregeling, franchise en opbouwpercentage):

Bij bedrijf X: werkzaam van uw 25-ste – 35-ste x 1,75% x € 18.000 = € 3.150
Bij bedrijf Y: werkzaam van uw 35-ste – 55-ste x 1,75% x € 23.000 = € 8.050
Bij bedrijf Z: werkzaam van uw 55-ste – 65-ste x 1,75% x € 33.000 = € 5.775

In totaal krijgt u € 16.975 aan ouderdomspensioen van bedrijf X, Y en Z. Tellen we hier de AOW bij op dan krijgt u zo ‘n € 25.000 bruto per jaar overgemaakt vanaf 65 jaar. Had u dezelfde salarisstappen bij uw eerste werkgever X gemaakt, dan had u – inclusief AOW – ruim € 31.000 pensioen tegemoet kunnen zien. Al met al een verschil van circa € 6.000 bruto per jaar, levenslang. Bent u van plan oud te worden, dan gaat het hier om veel geld. Stel u wordt 90 jaar oud, dan loopt u € 150.000 bruto mis, netto al gauw 90.000 euro. Hoe kan dit enorme tekort ontstaan? Dit wordt veroorzaakt doordat het pensioen niet is overgedragen van bedrijf X naar Y en van Y naar Z.

De schade blijft in dit voorbeeld nog relatief beperkt, omdat de pensioenregeling, het opbouwpercentage en de relatief lage AOW-franchise bij de diverse werkgevers hetzelfde was. Indien uw nieuwe werkgever een andere pensioenregeling kent, kan de schade veel groter uitvallen.

Wilt u nu alvast weten hoe het met uw pensioen is gesteld, neem dan contact op met uw FDC-adviseur.

Hebt u een pensioenbreuk?
Beoordeel deze pagina

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

FDC Financieel Planners & Adviseurs

FDC Financieel Planners & Adviseurs

088 020 4520

Als financieel specialist leveren wij niet alleen maatwerk op het gebied van hypotheken. Voor uw complete financiële planning kunt u rekenen op de de expertise van FDC. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen besteden wij daarom veel aandacht aan uw persoonlijke situatie. Uw wensen en omstandigheden vormen het uitgangspunt van elke berekening. Bij ons bent u verzekerd van een objectief, deskundig en persoonlijk advies.

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.