Eeuwigdurend erfpacht met 35% korting afkopen bij Gemeente Amsterdam

Afkopen erfpacht in Gemeente Amsterdam

“NIETS DOEN IS GEEN OPTIE”

Onderneem nu actie:

 1. Vraag sowieso vóór 31 december 2019 een offerte afkoop erfpacht aan bij de Gemeente Amsterdam.
 2. Laat een adviseur doorrekenen of erfpacht afkopen gunstig voor u is.
 3. Neem dan een weloverwogen besluit om wel/niet het erfpacht eeuwigdurend af te kopen.

Waarom moet elke Amsterdamse huizenbezitter met erfpacht actie ondernemen?

 1. Alleen nú krijgt u nog 35% korting op het eeuwigdurend afkopen van erfpacht.
  Vanaf 2020 krijgt u slechts 25% korting en later nog minder.
 2. Alleen nú wordt nog gerekend met de lage WOZ-waardes van 2014/2015 en grondwaarde van 2017. Daardoor is de werkelijke korting hoger.
  Vanaf 2020 rekent men de WOZ-waarde van 2018, die gemiddeld 60% hoger is dan 2014, dus zeer ongunstig voor u.
Vraag uw adviseur om adviesof bel: 088 020 45 20

Gemeente geeft 35% korting op eeuwigdurend afkopen erfpacht

De gemeente Amsterdam biedt haar inwoners met een koopwoning waarop erfpacht staat de mogelijkheid om met 35% korting de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. De afkoopwaarde is gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning in 2014 of 2015 (de laagste van de 2) en de grondwaarde (BSQ: Buurt Straat Quote) van 2017. Deze waarden zullen voor de meeste Amsterdamse woningen een veel lagere afkoopwaarde geven dan wanneer u afkoopt met de huidige WOZ-waarde en huidige grondwaarde.

De werkelijke korting is dus meestal veel groter dan 35%.

Website erfpacht Gemeente Amsterdammeer informatie, rekentool & aanvragen

Waarom u hier nú op moet handelen

Dient u uw verzoek voor een offerte in ná 31 december 2019, dan krijgt u nog maar 25% korting op de afkoopwaarde. Én dan wordt de koopsom berekend met de WOZ-waarde van 2018 en een grondwaarde recenter dan 2017. Volgens Vereniging Eigen Huis is de WOZ-waarde van 2018 gemiddeld 60% hoger dan de WOZ-waarde uit 2014. Dit betekent voor u dus een veel hogere afkoopwaarde dan wanneer u nú handelt.

De regeling wordt bijna zeker NIET verlengd – uitstel is geen optie

Stichting Erfpacht Belang Amsterdam lobbyt nog voor een verlenging van de regeling met 3 jaar.  Maar de Gemeente Amsterdam heeft deze week aangegeven dat daar geen sprake van zal zijn. Dat is dus geen risico dat we u willen laten nemen.  Daarom juist voert ook de gemeente zelf nú campagne om u erop te wijzen dat u nú actie moet ondernemen.

Heeft u nog een meerjarig contract?

Lijkt dit een ‘ver van mijn bed show’, omdat u de erfpacht nog voor meerdere jaren heeft afgekocht? Wees gewaarschuwd: op de einddatum van het huidige erfpachtcontract, ook al duurt dat nog even, gaan uw lasten sowieso omhoog. De gemeente gaat dan over tot een jaarlijkse canon (huur van de grond). Die jaarlijkse canon wordt gekoppeld aan de grondwaarde en de WOZ-waarde twee jaar voor de afloopdatum.

Mocht u op dat moment de erfpacht tóch willen afkopen, dan wordt de afkoopwaarde ook gebaseerd op die gegevens. U verliest daarbij de 10% extra korting die de gemeente dit jaar nog geeft. En het is onduidelijk of de resterende 25% korting er tegen die tijd nog zal zijn.

Woning in de verkoop? Ook dan nú verzoek indienen!

De offerte van de gemeente is binnen de geldigheidsduur van de offerte (2 maanden) overdraagbaar. Dat betekent dat de nieuwe eigenaar van uw woning ook kan profiteren van de 35% korting, als u het verzoek op tijd indient. Dus als u de woning op korte termijn wilt verkopen, of als de woning nu al in de verkoop staat: uw woning is met deze offerte op zak interessanter voor de toekomstige nieuwe eigenaar!

Bent u benieuwd of afkoop van de erfpacht een verstandige keuze is met het oog op waardestijging / verkoopbaarheid in de toekomst? Neem dan contact met ons op. Wij hebben een groot netwerk van Amsterdamse Makelaars waarmee we u in contact kunnen brengen.

Over 5 of 10 jaar uw huis verkopen?

De verkoopbaarheid van uw woning over 5 à 10 jaar is mogelijk in het geding als u erfpacht niet nu afkoopt. Financiering door de bank en uw woningwaarde worden sowieso negatief beïnvloed.

Uw verzoek moet voor 31 december 2019 bij de gemeente liggen

Om voor de korting van 35% in aanmerking te komen moet u voor 31 december 2019 een officiële offerte hebben aangevraagd voor het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht. U hoeft nog geen offerte van de gemeente terug ontvangen te hebben, u hoeft nog geen akkoord te geven, maar het verzoek moet zijn ingediend!

Op 1 januari 2020 vervalt de 10% korting. De 25% korting op de afkoopwaarde blijft nog wel, maar kan in de nabije toekomst afgebouwd of zelfs afgeschaft worden. Én het rentepercentage waarmee gerekend wordt om tot een afkoopsom te komen, zal hoger zijn dan voor offerteverzoeken gedaan in 2019.

Doorrekenen effecten: is afkoop erfpacht voor u verstandig?

Meestal ook positieve impact op uw huidige hypotheek!

Het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht heeft gevolgen voor uw bestaande financiering. Of het voor u interessant is om af te kopen hangt af van onder andere:

 • De huidige woningwaarde
 • De afkoopwaarde
 • De waardestijging van uw woning door afkoop erfpacht
 • Of uw huidige hypotheekrente omlaag kan dankzij het afkopen van erfpacht

Daarnaast zijn er praktische dingen om rekening mee te houden. Er zijn bijvoorbeeld hypotheekverstrekkers die er een notariële aanpassing van de hypotheekakte wensen bij afkoop erfpacht. Er zijn ook geldverstrekkers die dit middels een onderhandse aanpassing doen.

Mocht u overwegen om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen, neem dan contact met ons op zodat we u kunnen informeren welke stappen van belang zijn en welke positieve impact het kan hebben op uw bestaande hypotheek. Gaat het om een groot bedrag? Dan is het misschien verstandig om de afkoopsom van de eeuwigdurende erfpacht middels een hypotheek te financieren, ook voor dat advies kunt u contact met ons opnemen.

Vraag uw adviseur om adviesof bel: 088 020 45 20

Eeuwigdurend erfpacht met 35% korting afkopen bij Gemeente Amsterdam
Aantal stemmen: 1 Gemiddelde score: 5

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder!

Jeroen Egbers

Jeroen Egbers

06 15013645

Maak een (bel) afspraak

Stuur ons een e-mail

Telefonisch contact

U kunt ons bereiken op nummer 088 - 020 4520.